Cookies


1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Obchodná spoločnosť U-ROB s.r.o., so sídlom Pekárska 1165/9, 926 01 Sereď, IČO: 52 597 474, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45147/T  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva na svojej webovej stránke www.u-rob.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.  

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.  

2. DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE  

Na webovej stránke môže Prevádzkovateľ využívať nasledujúce druhy cookie súborov: 

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.  

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.  

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete odvolať alebo zmeniť prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky.  

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v nasledujúcej tabuľke:   

Názov  Účel  Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá   Doba expirácie vo Vašom zariadení 
Druh cookie súborov: FUNKČNÉ (NEVYHNUTNÉ) 
cookielawinfo-checkbox-analytics Slúži na zistenie, či návštevník prijal kategóriu štatistík na banneri súborov cookie. Tento súbor cookie je potrebný pre súlad webovej stránky s G DPR. u-rob.sk  1 rok 
cookielawinfo-checkbox-necessary Určuje, či návštevník udelil súhlas s ukladaním súborov cookies. u-rob.sk  1 rok 
t3D Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania)  
tADe Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania)  
tADu Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania)  
tAE Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania) 
tC Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania) 
tMQ Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania) 
tnsApp Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania) 
tPL Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania) 
tTDe Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania) 
tTDu Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania) 
tTE Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania) 
tTf Slúži na prezentáciu obsahu – zachováva správny stav písma, posúvanie blogov a obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia stránky u-rob.sk  Permanentná (do manuálneho vymazania) 
Druh cookie súborov: ANALYTICKÉ 
_ga Zaregistruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník webové stránky používa u-rob.sk  2 roky 
_gat Používa sa v službe Google Analytics na obmedzenie rýchlosti jednotlivých žiadostí webovej stránky a jej fungovanie. u-rob.sk  1 deň 
_gid Zaregistruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník webové stránky používa. u-rob.sk  1 deň 

3. PLATNOSŤ  

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od ___.___._______. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi vopred.