Ceny vždy upravujeme na mieru, no pozrite si naše orientačné ceny.

Spracovanie podvojného účtovníctva
Neplatiteľ DPH - jeden účtovný zápis v denníku* 0.80,- €
Platiteľ DPH - jeden účtovný zápis v denníku* 1.00,- €
Minimálny mesačný paušál do 50 zápisov 55.00,- €

Spracovanie jednoduchého účtovníctva
Neplatiteľ DPH - jeden účtovný zápis v denníku* 0.70,- €
Platiteľ DPH - jeden účtovný zápis v denníku* 0.80,- €
Minimálny mesačný paušál do 70 zápisov 85.00,- €

Spracovanie miezd
Spracovanie mzdy zamestnanca v hlavnom pracovnom pomere (mesačne) 10.00,- €
Spracovanie mzdy zamestnanca na dohodu o vykonaní práce (mesačne) 8.00,- €
Spracovanie mzdy zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študenta (mesačne) 8.00,- €
Mesačný prehľad o DZZČ 6.80,- €
Ročné hlásenie k DZZČ 20.00,- €

Naša hlavná služba

TOP

Podvojné účtovníctvo


Kvalitné spracovanie podvojného účtovníctva je jedným z hlavných predpokladov bezproblémového fungovania podnikania právnických osôb.

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva, a to v programe OMEGA.

Minimalizovať riziká chýb pri vedení účtovníctva a odbúrať stres zo stále sa meniacich predpisov v tejto oblasti vám pomôže náš tím odborníkov.


Viac o službe